TEMBANG MACAPAT

Judul : TEMBANG MACAPAT
Pengarang : Dra. Sukatmi Susantina, M.Hum
Penerbit : Panji Pustaka
ISBN : -
Cetakan Ke : 2
Tahun Terbit : 2010
Bahasa : Jawa
Jumlah Halaman : x + 302
Kertas Isi : HVS
Cover : Soft
Ukuran : 14 x 21 cm
Berat : 300 gram
Kondisi : Baru
Harga : Rp. 35.000 discont  20%
Bayar :  Rp. 28.000 
Stock : 1

ISINIPUN BUKU:

PURWAKA

BAB 1. TITI LARAS SEKAR JAWI
Sinau Nyekar
Tata Wirama
Pelog & Salendro
Pratelan Pathet
Titi Lagu

BAB 2. TEMBANG MIJIL
Mijil Wedharingtyas
Mijil Budi Jatmika
Mijil Suwiting Gusti
Mijil Rumeksa Wadya

BAB 3. TEMBANG SINOM
Sinom Grandhel
Sinom Ambek Utama
Sinom Ngeksiganda
Sinom Luhuring Turangga
Sinom Janma Taruna

BAB 4. TEMBANG ASMARANDANA
Asmarandana  Bawaraga
Asmarandana Limang Wejtu
Asmarandana Mandheg Tumoleh
Asmarandana Guna Kawiryan
Asmarandana Kembanglampir

BAB 5. TEMBANG DURMA
Durma Dhendharanngsangn
Durma Manting Sarira
Durma Trahing Bangsa
Durma Kaladahana

BAB 6. TEMBANG PANGKUR
Pangkur Dhuhdakasnaran
Pangkur Duga Prayoga
Pangkur Mingkar Mingkur
Pangkur Sang Pandhita
Pangkur Gugon Tuhon

BAB 7. TEMBANG KINANTHI
Kinanthi Sekargadhung
Kinanthi Amrih Lantip
Kinanthi Lukitaning Dumadi
Kinanthi Tirta Sawindhu

BAB 8. TEMBANG GAMBUH
Gambuh Maos
Gambuh Ping Catur
Gambuh Sembah Catur
Gambuh Karya Pemut
Gambuh Sabdatama

BAB 9. TEMBANG MASKUMAMBANG
Maskumambang Nglembara
Maskumambang Bapa Biyung
Maskumambang Reraketan
Maskumambang Sang Pandhita

BAB 10. TEMBANG POCUNG
Pucung Rahayu
Pucung Kadang Kaluwak
Pucung Ngelmu Laku
Pucung Ambeg Linuhung
Pocung Rina Wengi

BAB 11. TEMBANG MEGATRUH
Megatruh Taman
Megatruh Ngawula Ratu
Megatruh Panilasing Lampah
Megatruh Sabda jati
Megatruh Jaka Lodhang

BAB 12. TEMBANG MASKUMAMBANG
Maskumambang Meliwis Putih
Maskumambang Sanak Kadang
Maskumambang Sri Bupati

BAB 13. TEMBANG GAMBUH
Gambuh Laras Madya
Gambuh Ping Catur
Gambuh Jiwa Rasa
Gambuh Karya Pemut

BAB 14. TEMBANG MEGATRUH
Megatruh Kembang Bopong
Megatruh Ngawula Ratu
Megatruh Lampah Wolu
Megatruh Sabda JatiKEMBALI KE HALAMAN AWAL  close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==