AKIDAH AKHLAK

Judul : AKIDAH AKHLAK
Pengarang : DR. Rosihan Anwar, M.Ag.
Penerbit : Pustaka Setia
ISBN : 979-730-913-4
Edisi/ Cet ke  : Cet 1
Tahun Terbit : 2008
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 275 hlm
Kertas Isi : CD
Cover : Soft
Ukuran : 12 x 20 cm
Berat : 300 Gram
Kondisi : Baru
Harga : Rp. 37.500 discont  20%
Bayar :  Rp. 30.000 
Stock : 1

DAFTAR ISI :BAB 1. AKIDAH ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA
Pengertian Akidah Islam
Dasar Akidah Islam
Tujuan Akidah Islam
Keistimewaan Akidah Islam

BAB 2. KESATUAN DAN KERAGAMAN AKIDAH DALAM ISLAM
Kesatuan Akidah Semenjak Nabi Adam a.s Hingga Nabi Muhammad SAW
Jalan yang Ditempuh Para Rasul dalam Menanamkan Akidah
Keragaman Akidah dalam Islam dan Permasalahannya

BAB 3. PAHAM DAN ALIRAN DALAM AKIDAH ISLAM
Khawarij
Al Marji’ah
Jabariah
Qadariah
Mu’tazilah
Syi’ah
Ahlusunnah (Al Asy’ari dan Maturidi)

BAB 4 AKIDAH ISLAM TENTANG ALLAH
Beriman Kepada Allah
Metode Pembuktian Adanya Allah
Sifat-sifat Allah
Asmaul Husna (Nama-nama Allah yang Baik)

BAB 5. AKIDAH ISLAM TENTANG PARA MALAIKAT
Iman Kepada Para Malaikat
Sifat-sifat Para Malaikat
Nama-nama Malaikat dan Tugas-tugasnya
Makhluk Gaib Lainnya

BAB 6. AKIDAH ISLAM TENTANG KITAB-KITAB ALLAH
Pengertian Kitab dan Suhuf
Iman Kepada Kitab-kitab Allah
Pokok-pokok Ajaran Kitab-kitab Allah
Kedudukan Al Qur’an terhadap Kitab-kitab Sebelumnya

BAB 7. AKKIDAH ISAM TENTANG PARA RASUL ALLAH
Pengertian Nabi dan Rasul
Iman Kepada  Para rasul
Fungsi Utama Para Rasul
Sifat-Sifat Para Rasul
Islam Agama Nabi-nabi dan Rasul-rasul
Kekhususan Risalah Nabi Muhammad SAW
Buah Iman Kepada Rasul

BAB 8. AKIDAH ISLAM TENTANG HARI KIAMAT
Iman Kepada Hari Kiamat
Tanda-tanda Hari Kiamat
Dalil yang Berkenaan dengan iman Kepada Hari Kiamat
Peristiwa-peristiwa Sesudah Hari Kiamat
Hikmah Iman Kepada Hari Kiamat

BAB 9. AKIDAH ISLAM TENTANG QADHA, QADAR, DAN TAKDIR
Pengertian Qadha, Qadar, dan Takdir
Iman Kepada Qadha, Qadar, dan Takdir
Iktiar dan Berdoa Serta Hubungannya dengan Takdir
Tawakal (Berserah Diri)
Peringatan tentang Qadha dan Qadar
Pengaruh Keimanan terhadap Takdir dalam Kehidupan Manusia

BAB 10. HUBUNGAN AKIDAH ISLAM DENGAN AKHLAK
Hubungan Akidah dengan Akhlak
Realisasi Iman dalam Kehidupan Sehari-hari

BAB 11. AKHLAK DAN BEBERAPA TINJAUANNYA TERHADAPNYA
Pengertian Akhlak
Dasar Hukum Akhlak
Tujuan Akhlak
Pembagian Akhlak

BAB 12. AKHLAK TERPUJI (AKHLAKUL MAHMUAH)
Akhlak yang  Berhubungan dengan Allah
Akhlak Diri Sendiri
Akhlak terhadap Keluarga
Akhlak terhadap Masyarakat
Akhlak terhadap Alam

BAB 13. AKHLAK TERCELA (AKHLAKUL MADZMUMAH)
Syirik
Kufur
Nifaq dan Fasik
Ujub dan Takabur
Dengki
Mengumpat dan Mengadu Domba
Riya


KEMBALI KE HALAMAN AWAL 


close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==