TOKO BUKU PENELITIAN ONLINE TERLENGKAP TERMURAH DAN TERPERCAYA

SELAMAT DATANG DI TOKO BUKU PENELITIAN ONLINE, KAMI MENYEDIAKAN BERBAGAI JUDUL BUKU PENELITIAN DARI BERBAGAI PENGARANG DAN PENERBIT. KAMI MELAYANI PENGIRIMAN BUKU PENELITIAN KE SELURUH PENJURU TANAH AIR VIA JNE, TIKI DAN POS. INFO LENGKAP HUBUNGI ADMIN DI : 085729006098 /5B8BC6E4
(FORMAT PEMESANAN : JUDUL BUKU DAN PENGARANG#NAMA PEMESAN#ALAMAT LENGKAP)

KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAMPULUH SAHABAT RASULULLAH


Judul : KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAMPULUH SAHABAT RASULULLAH
Pengarang : Khalid Muhammad Khalid
Penerbit : Diponegoro
ISBN : -
Edisi/ Cet ke  : Cet 20
Tahun Terbit : 2006
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 704 hlm
Kertas Isi : HVS
Cover : Kalp
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Berat : 850 Gram
Kondisi : Baru
Harga : Rp. 37.000

KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAMPULUH SAHABAT RASULULLAH

Khalid Muh. Khalid
DAFTAR ISI :
CAHAYA YANG MEREKA PEDOMANI
Mush'ab Bin Umair: Duta Islam yang pertama
Salman Al-Farisi: Pencari kebenaran
Abu Dzar Al-Ghifari: Tokoh gerakan hidup sederhana
Bilal Bin Rabah: Muaddzin Rasulullah; Lambang persamaan derajat manusia
Abdullah Bin Umar: Tekun beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah
Sa'ad Bin Abi Waqqash: Singa yang menyembunyikan kukunya
Shuhaib Bin Sinan: Abu Yahya pedagang yang selalu mendapat laba
Mu'adz Bin Jabal: Cendekiawan Muslim yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram            
Miqdad Bin 'Amr: Pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat
Sa'id Bin 'Amir: Pemilik kebesaran di balik kesederhanaan
Hamzah Bin Abdul Mutthalib: Singa Allah dan panglima syuhada
Abdullah Bin Mas'ud: Yang pertama kali mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu
Hudzaifah Ibnul Yaman: Seteru kemunafikan - Kawan keterbukaan
'Ammar Bin Yasir: Seorang tokoh penghuni surga
'Ubadah Bin Shamit: Tokoh yang gigih menentang penyelewengan
Khabbab Bin Arats: Guru hesar dalam berqurban
Abutbaidah Ibnul Jarrah: Orang kepercayaan ummat
Utsman Bin Mazh'un: Yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi
Zaid Bin Haritsah: Tak ada orang yang lebih dicintainya daripada Rasul­ullah
Ja'far Bin Abi Thalib: Jasmani maupun perangainya mirip Rasulullah
Abdullah Ibnu Rawahah: Yang bersemboyan: Wahai diri… Jika kau tidak gugur di medan juang  . Kau tetap akan mati, Walau di atas ranjang
Khalid Ibnul Walid: Ia selalu waspada, dan tidak membiarkan orang lengah dan alfa
Qeis Bin Sa'ad Bin 'Ubadah: Kalau tidaklah karena Islam, maka ia lah ahli tipu muslihat Arab yang paling lihai   
Umeir Bin Wahab: Jagoan Quraisy yang berbalik menjadi pembela Islam yang gigih
Abu darda': Seorang budiman dan ahli hikmat yang luar biasa
Zaid Ibnul Khatthab: Rajawali pertempuran Yamamah
Thalhah Bin Ubaidillah: Pahlawan perang Uhud
Zubair Bin Awwam: Pembela Rasulullah saw
Khubaib Bin 'Adi: Pahlawan yang syahid di kayu salib
Umeir Bin Sa'ad: Tokoh yang tak ada duanya
Zaid Bin Tsabit: Penghimpun Kitab Suci al-Quran
Khalid Bin Sa'id Bin 'Ash: Anggota pasukan berani mati angkatan yang pertama
Abu Aiyub Al-Anshari: Pejuang di waktu senang ataupun susah
Abbas Bin Abdul Mutthalib: Pengurus air minum untuk Kota Suci Mekah dan Madinah (Haramain)
Abu Hurairah: Otaknya menjadi gudang perbendaharaan pada masa Wahyu
Al-Barra' Bin Malik: "Allah dan Surga .... ! "
Utbah Bin Ghazwan: "Esok lusa akan kalian lihat Pejabat-pejabat Peme­rintah yang lain daripadaku"        
Tsabit Bin Qeis: Juru bicara Rasulullah
Usaid Bin Hudlair: Pahlawan hari Saqifah
Abdurrahman Bin 'Auf: "Apa sebabnya anda menangis, Hai Abu Muham­mad...?
Abu Jabir, Abdullah Bin 'Amr Bin Haram : Seorang yang dinaungi oleh Malaikat
Amr Ibnul Jamuh: "Dengan cacad pincangku ini, aku bertekad merebut Surga"
Habib Bin Zaid: Lambang kecintaan dan pengurbanan
Ubai Bin Ka'ab: "Selamat bagimu, hai Abul Munzir, atas ilmu yang kau capai"
Sa'ad Bin Mu'adz: "Kebahagiaan bagimu, wahai Abu Amr
Sa'ad Bin Ubadah: Pembawa bendera Anshar
Usamah Bin Zaid: Kesayangan, putera dari kesayangan
Abdurrahman Bin Abi Bakar: Pahlawan sampai saat terakhir
Abdullah Bin 'Amr Bin 'Ash: Tekun beribadat dan bertaubat
Abu Sufyan Bin Harits: Habis gelap terbitlah terang
'Imran Bin Hushain: Menyerupai Malaikat
Salamah Bin Al-Akwa: Pahlawan pasukan jalan kaki
Abdullah Bin Zubeir: Seorang tokoh dan syahid yang luar biasa
Abdullah Bin Abbas: Kyahi ummat ini
'Abbad Bin Bisyir: Selalu disertai cahaya Allah
Suheil Bin 'Amar: Dari kumpulan orang yang dibebaskan, masuk golong­an para pahlawan
Abu Musa Al-Asy'ari: Yang penting keikhlasan .... Kemudian terjadilah apa yang akan terjadi
Thufeil Bin 'Amr Ad-Dausi: Suatu fithrah yang cerdas
'Amr Bin 'Ash: Pembebas Mesir dari cengkeraman Romawi
Salim, Maula Abu Hudzaifah: Sebaik-baik pemikul al-Quran

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAMPULUH SAHABAT RASULULLAH"

Back To Top