FIQIH SUNNAH 9

DAFTAR ISI
Hukuman (hudud)
Kesalahan-kesalahan yang Dikenai Hukuman Hadd
Keadilan dalam hukuman-hukuman Hadd
Kewajiban melaksanakan hukuman Hadd
Abolisi dalam Hukuman Hadd
Gugunya hukum karena Keraguan
Keraguan dan Pembagiannya
Penganut-penganut Mazhab Syafi’i
Penganut-penganut Mazhab Hanafi
Pelaksanan hukuman Hadd
Anjuran Merahasiakan
Merahasiakan Kajahatan Diri Sendiri
Hukum Merupakan Penghapus Dosa
Pelaksanaan hukuman di Daerah Perang
Larangan Melakukan Hukuman di dalam Masjid
Haruskah Hakim/Qadhi Menghukum atas dasar pengetahuanny
KHAMAR
Pengahraman secara bertahap
Islam melarang keras Khamar
Pengharaman Khamar dalam agama Masehi
Kemadaratan- kemadaratan Khamar
Apa Khamar itu?
Jenis- jenis Khamar yang terkenal
Hukum Meminum Juice dan Peranan Angur sebelum Diragi
Khamar yang menjadi Cuka
Narkotika
Menggunakan benda- benda yang memabukkan
Menjualbelikan benda yang memabukkan dan menjadikan sebagai sumber Keuntungan
Bertani Poppy dan Ganja dengan maksud akan menjual dan Memprosenya untuk dijadikan candu yang akan digunakan sendiri atau diperdagangkan
Keuntungan yang diperoleh dari penanaman ganja
Hukuman peminum Khamar
Atas dasar apakah hukuman itu diambil
Syarat-syarat melakukan hukuman
Merdeka dan islam tidak menjadi syarat pelaksanaan hukuman
Pengobatan dengan Khamar
HUKUMAN ZINA
Pentahapan pengharaman zina
Zina yang mengharuskan pemberian hukuman
Klasifikasi pelaku Zina
Hukuman bagi perawan atau Jejaka
Penyatuan hukuman dera dan Isolasi
Hukuman bagi pelaku Zina Muhshan
Syarat-syarat pemberian hukuman atas Muhshan
Muslim dan non-Muslim adalah sama di hadapan hukum perzinaan
Pendapat-pendapat ulama Fikih
Penggabungan hukuman pukulan dan rajam
Syarat- syarat hukuman
Dasar penetapan hukuman
Pengakuan
Mencabut pengakuan adalah membatalkan keputusan hukuman
Pengingkaran pihak wanita
Kesaksian
Persaksian hakim sendiri
Menghukum berdasarkan kehamilan
Bukti tidak berzina membatalkan hukuman
Melahirkan anak setelah enam bulan menikah
Masa pelaksanaan hukuman
Menanam setengah badan untuk dirajam
Kehadiran hakim dan para saksi
Kehadiran orang banyak
Pemukulan dalam Hadd Dera
Penundaan Hadd atas Perawan dan Jejaka
Adakah Diat (Tebusan) jika yang didera meninggal?
HOMOSEKS
Benci perempuan
Pengaruh Homoseks terhadap jiwa
Pengaruh Homoseks terhadap daya berpikir
Hubungan Homoseks dengan akhlak
Pendapat Ulama Fikih tentang Homoseks
Pendapat pertama
Pendapat kedua
Pendapat ketiga

Judul : FIQIH SUNNAH 9
Pengarang : Sayid Sabiq
Penerbit : PT. Alma'arif Bandung
ISBN : 979-400-033-7
Edisi/ Cet ke  : Cet 20
Tahun Terbit : Cet 1 th 1984
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 244 hlm
Kertas Isi : HVS
Cover : Soft
Ukuran : 14 x 21 cm
Berat : 300 Gram
Kondisi : Baru
Harga : Rp. 26.000
 
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==