10 SABAHAT NABI SAWYANG DIJAMIN MASUK SURGA


10 SABAHAT NABI SAWYANG DIJAMIN MASUK SURGA
Pengarang: Dr. Muhammad ali Al-Quthub
Penerbit: Pustaka Setia
DAFTAR ISI
BAB 1 ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ RADHIYALLAHU ‘ANHU
Hubungan abu bakar dengan Nabi Muhammad SAW
Abu bakar masuk islam
Partisipasi abu bakar dalam dakwah islam
Bantuan abu bakar terhadap kaum muslimin yang lemah
Menanggung penderitaan
Lamaran kebahagiaan
Pandangan abu bakar tentang isra’ mi’raj nabi muhammad SAW
Datangnya kegembiraan setelah menderita kesusahan

BAB 2 UMAR BIN AL-KHATHTHAB (AL-FARUQ) RADHIYALLAHU ‘ANHU
Hakim yang adil
Setiap ajal ada suratan takdir, umar r.a mati sebagai syahid
Umar bin al-khaththab
Hijrahnya umar r.a dengan seorang sahabat

BAB 3 UTSMAN BIN AFFAN (SZIN NURAIN) RADHIYALLAHU ‘ANHU
Uhibuka war rahman hubbu quraisyin utsman
Kesabaran ‘utsman bin affan r.a
Ustsam bin affan r.a berhijrah
Utsman bin affan r.a. menganjurkan jihad disabililah

BAB 4 IMAM ALI BIN ABI THALIB KARRAMALLAHU WAJHAH
Tiada balasan kebaikan, melainkan kebaikan pula
Ali bin abi thalib r.a masuk islam
Orang quraisy memutuskan hubungan dengan bani hasyim
Kegembiraan datang setelah kesedihan
Pengorbanan dan penebusan
Di kota madinah

BAB 5 ZUBAIR BIN AWWAM R.A
Masa kecil zubair bin awwam
Iman dan islam
Mengalami cobaan
Hijrah  ke habasyah
Kembali ke mekkah
Hijrah ke madinah
Perang badar
Perang uhud
Dijamin surga
Pembuka benteng babilon

BAB 6 ABU UBAIDAH AMIR BIN AL-JARRAH RADHIYALLAHU ‘ANHU

BAB 7 ABDURRAHMAN BIN’AUF RADHIYALLAHU ‘ANHU
Dipercaya di bumi dan dipercaya di langit
Kelahirannya
Sifat-sifatnya
Hijrah ke habasyah kemudian ke madinah
Dari hasil usaha jerih payah sendiri
Perjuangan abdurrahman bin ‘auf r.a
Seorang yang saleh
Pengarahan yang benar

BAB 8 SA’AD BIN ABI WAQQASH RADHIYALLAHU ‘ANHU
Beriman
Antara sa’ad bin abi waqqash r.a dan ibunya
Perang kadesia
Penutup riwayatnya
Menahan lapar
Menghanjurkan jihad
Keberannian sa’ad bin abi waqqash r.a

BAB 9 THALHAH BIN UBAIDILLAH RADHIYALLAHU ‘ANHU MUDA-TAMPAN DAN FASIH
Nasabnya dan nama samaranya
Sifat-sifatnya
Memeluk islam
Dianiaya di jalan Allah SWT
Hijrahnya thalhah bin ubadillah r.a

BAB 10 SA’ID BIN ZAID RADHIYALLAHU ‘ANHU
Orang-orang yang benar
Nasab dan awal masa mudanya
Hubungan antara sa’id bin zaid r.a dan umar bin al khaththab r.a
Meneliti kebenaran dan masuk islam
Permulaan islamnya
Sifat-sifatnya dan perjalannya hijrahnya
Peranannya dalam pembangunan masyarakat baru

HARGA : 23.000
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==