PELITA AS-SUNNAH PETUNJUK JALAN BAGI KAUM MUSLIMIN

PELITA AS-SUNNAH PETUNJUK JALAN BAGI KAUM MUSLIMIN
Pengarang: Syeikh ibrahim Jalhum
Penerbit: Pustaka Setia
DAFTAR ISI
BAB 1 ISLAM DAN IMAN
Sendi-sendi islam
Pengertian islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat
Keutamaan niat

BAB 2 AL-QURAN AL KARIM
Keutamaan belajar dan mengajarkan al-quran
Keutamaan orang yang hapal dan yang tidak hapal al-quran
Perumpamaan orang yang membaca dan mengamalkan

BAB 3 NABI MUHAMMAD RASULULLAH SAW
Keutamaan Rasulullah SAW dan keluarganya
Kedudukan Rasulullah SAW di antara para nabi
Rasululah SAW sebagai pemberi peringatan
Keistimewaan Rasulullah SAW di antara para nabi

BAB 4 KELUARGA RASULULLAH SAW
Perhatian Rasululah SAW kepada keluarganya
Mencintai ahlul bait
Perumpamaan ahlul bait Rasululah SAW
Berpegang pada al –quran al-karim dan berteladan kepada tingkah laku ahlul bait Rasululah SAW

BAB 5 WUDHU DAN SHALAT
Keuatamaan wudhu dan selalu tetap dalam keadaan berwudhu
Anjuran memakai wewangian dalam menghadiri shalat jumat
Keutamaan bacaan surat Al-Fatihah
Keutamaan shalat berjamaah
Anjuran menjawab adzan
Adab sopan santun pergi ke mesjid

BAB 6 JENAZAH
Menyegerakan dalam pengurusan jenazah
Keutamaan ta’ziyah sampai usia penguburan dan menjenguk orang sakit
Amal yang mengikuti jenazah
Mengingat mati dan mengingat kuburan
Sabar dalam menghadapi musibah adalah menghapus dosa

BAB 7 SAUM
Keutamaan bulan suci ramadhan
Larangan bagi orang yang berpuasa
Keutamaan puasa ramadhan dan beribadah puasa
Puasa sunat
Tiga wasiat nabi SAW

BAB 8 ZAKAT DAN SEDEKAH
Ancaman terhadap orang-orang yang tidak membayar zakat
Fungsi zakat fitrah
Anjuran memperbanyak sedekah
Berita gembira bagi para dermawan

BAB 9 HAJI DAN UMRAH
Adab berhaji
Ancaman bagi orang yang melalaikan ibadah haji
Haji mabrur haji dan umrah
Pahala, keutamaan dan kedudukan berziarah ke makam Rasululah SAW serta kota madinah al-munawarah

BAB 10 AKHLAK ORANG MUKMIN
Anjuran untuk bersemangat kuat
Perumpamaan orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri
Anjuran untuk menjauhi perkara yang syubhat
Berbakti kepada kedua orang tua
Berbuat baik kepada anak-anak

BAB 11 BERUSAHA YANG HALAL
Anjuran untuk makan dari hasil keringat sendiri
Anjuran untuk meninggalkan meminta-minta
Ultimatum bagi orang yang sudah cukup yang masih meminta-minta dan segesti suka memberi
Akibat makan dan memanfaatkan barang haram
Allah tidak menerima infak yang haram

BAB 12 MEMBINA KELUARGA DALAM ISLAM
Memilih calon istri
Wanita idaman untuk dinikahi
Anjuran bagi wali memilihkan jodoh anak perempuannya dengan orang yang beragama
Hak-hak istri
Laki-laki dan perempuan yang berada di surga
Anjuran giat berusaha untuk menafkahi keluarga

BAB 13 TANDA-TANDA HARI KIAMAT
Generasi terpuji dan generasi tercela
Ultimatum menyia-nyiakan amanat
Tersebarnya kebodohan dan kemaksiatan
Keberadaan manusia pada hari kiamat
Syafaat nabi Muhannmad Rasululah SAW pada hari kiamat

BAB 14 PENUTUP
Harga Rp  32,000
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==