PEMBELAJARAN KOOPERATIF


PEMBELAJARAN KOOPERATIF
Pengarang: Drs. H. Isjoni, M.Si., Ph.D
Penerbit: Pustaka Pelajar
DAFTAR ISI
Bab 1 pendahuluan
Bab 2 sejarah pembelajaran kooperatif
Bab 3 sasaran pembelajaran kooperatif
Bab 4 kerangka pembelajaran kooperatif
Bab 5 ciri-ciri pembelajaran kooperatif
Bab 6 bentuk-bentuk pembelajaran kooperatif
Bab 7 pembelajaran pembelajaran kooperatif dan posisi guru
Bab 8 metode pembelajaran kooperatif
Bab 9 uji coba pembelajaran kooperatif
Bab 10 penutup
HARGA RP 29,000

close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==