JURNALISTIK TERAPAN

JURNALISTIK TERAPAN
Pengarang: Syarifudin Yunus
Pengarang: Ghalia Indonesia
DAFTAR ISI
Terapan jurnalistik
Hakikat jurnalistik
Jenis media
Wartawan
Berita
Teknik liputan/ reportase dan wawancara
Teknik penulisan berita
Bahasa jurnalistik dan penyuntingan berita
Foto jurnalitik
Tata letak dan tipografi
Etika jurnalitik
Sisik melik jurnalistik
Kepustakaan
Tentang penulis
HARGA RP  45,000


close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==